Annemarie Åström

Annemarie Åström (f.1977) har studerat violin vid Sibelius-Akademin i Helsingfors samt utomlands i Göteborg, Köpenhamn och Köln. Hennes lärare har varit John Storgårds, prof. Tuomas Haapanen, prof. Milan Vitek, prof. Mihaela Martin och sedan 2005 prof. Kaija Saarikettu. Annemarie har slutexamen från både Musikhögskolan i Göteborg (också solist diplom) och Det Kongelige Musik Konservatoriet i Köpenhamn. Våren 2016 utexaminerades Annemarie till doktor i musik från Sibelius-Akademin. Hennes konsertserie befattade Nordisk Violinmusik 1826-2014 och i det skriftliga arbetet granskade hon nybörjarmetoderna i violinspel och deras anpassning till olika temperamentstyper.

Under åren 2002-2006 hade Annemarie tjänst som 2 violins alt. stämledare i Helsingborgs Symfoniorkester. Hon har också verkat som första konsertmästare i bl.a. Orkester Norden under Susanna Mälkkis, Esa-Pekka Salonens och Okko Kamus ledning och i Kokkola Operaorkestern med Sakari Oramo som dirigent. Dessutom har Annemarie vikarierat som 2 violins stämledare och konsertmästare i Göteborgs Symfoniker.

Annemarie har uppträtt på många kammarmusikfestivaler bl.a Kammarmusikfestivalen i Stenungsund och konsertserien i Ovanmyra missionshus i Sverige, Sääksmäki Soi!, Musiikkia Ruovesi!, Sibafest och Riihimäki Sommarkonserter i Finland. Sommaren 2007 var Annemarie en av Kuhmo kammarmusikfestivals unga konstnärer.

Annemarie spelar regelbundet med pianisterna Sonja Fräki, Annika Palm och Emil Holmström och dessutom i KAAÅS-trio tillsammans med pianisten Tiina Karakorpi och cellisten Ulla Lampela. Sedan 2013 är Annemarie konstnärligledare för Wegelius Kammarstråkar.

Hemsida: www.annemarieastrom.fi